Topic outline

 • Introduktion

  Vad är digitalt ledarskap och vilka förmågor behöver vi utveckla för att framgångsrikt kunna hantera digital förändring i offentlig sektor?

  • Workshop

  • Förändringsledning

  • Tjänstedesign

  • Processkartläggning

  • Digital mognad