Topic outline

 • Introduktion

  I takt med att vi blir alltmer uppkopplade via Internet med teknik som är kommunicerbar så blir trygghet och tillgänglighet allt viktigare för oss alla. Vi vill ha säkra system som värnar den personliga integriteten och hittas sårbarheter så vill vi att dessa åtgärdas eftersom systemen hanterar våra uppgifter. Vi vill inte att vår utrustning utsätts för oönskad åtkomst eller att vi  utsätts för bedrägerier. 

  Vi som jobbar i offentlig sektor måste hantera information på ett säkert och korrekt sätt och vi måste värna varje individs personliga integritet.

  I detta tema försöker vi besvara frågorna: Hur värnar vi vår egen digitala säkerhet och trygghet? Hur värnar vi våra “kunders” integritetKan data om dig samlas in utan att du är medveten om det?


  • Workshop - Trygghet och säkerhet

  • Pröva på