OpenDigi är framtaget av Arbetsförmedlingen som en del av våra samlade initiativ för att skapa digitalt engagemang. Digitalt engagemang hjälper oss att se med nyfikenhet på dagens snabba teknikutveckling. På temat digitalisering har vi här paketerat lärande innehåll som skapar förutsättningar för oss att öka vår digitala kompetens.


Available courses

Digitalisering

Category: Digad

Demokrati

Category: Digad

Jämställdhet

Category: Digad

Kommunikation och skapande

Category: Digad

Trygghet och säkerhet

Category: Digad

Framtid och hållbarhet

Category: Digad

Ledarskap

Category: Digad

Microsoft 365 (under uppbyggnad)

Category: Digad
  • Teacher: Johannes Hallman
  • Teacher: Mats Johansson
  • Teacher: Lena Mikaelsson