Available courses

Digitalisering

Demokrati

Jämställdhet

Kommunikation och skapande

Trygghet och säkerhet

Framtid och hållbarhet

Ledarskap

Microsoft 365 (under uppbyggnad)

  • Teacher: Johannes Hallman
  • Teacher: Mats Johansson
  • Teacher: Lena Mikaelsson

Vägledande principer för e-tjänste- och verksamhetsutveckling

  • Teacher: Kaj Backman

Färdplanen för tjänsteinnovation

  • Teacher: Victoria Bertilsson